Ime in priimek: mag. Gregor Celestina

Datum rojstva: 31. julij

Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2005

Rojstna župnija: Župnija Kisovec

Izobrazba: teolog in pedagog.

Dosedanje službe: kaplan v Kranju in kaplan v Zavodu sv. Stanislava

Kratek opis vloge v semenišču: Sem odgovoren za duhovno življenje bogoslovcev. Spremljam jih v njihovi duhovni rasti in odkrivanju poklicanosti. Bogoslovcem pomagam pri spoznavanju pomena bogoslužja za njihovo življenje, pri poglabljanju molitve, premišljevanju, … na voljo sem jim za pogovor in spoved.

Kako je biti duhovnik in kako gledate na svoje poslanstvo: Duhovnik je oče, ki rojeva otroke za Očeta. Zanima ga, kje in kako deluje Bog v njihovem življenju. Preko bogoslužja, zakramentov, molitve in pogovorov išče poti, da bi se v moči Duha lahko še bolj odprli Njegovemu odrešenjskemu delovanju. Pomaga jim razločevati, se osvobajati od sebe in vedno bolj živeti v Njem, … kot sinovi v Sinu … zazrti v Očeta.

Kako ste se odločili za duhovni poklic: Po gimnaziji sem se vpisal na Fakulteto za kemijo, kjer sem končal prvi letnik kemije. V tem času pa ugotovil, da sem na begu. Srečen in svoboden si lahko le, če si to, kar je Bog položil vate. Težko mi je bilo sprejeti, da Bog pričakuje od mene, da postanem duhovnik. Hvala Bogu, da mi je dal dovolj moči, da sem mu lahko rekel da. Danes namreč ugotavljam, da sem izbral najlepši poklic, preko katerega me On osrečuje in odrešuje.

Eden izmed ljubših svetopisemskih stavkov: »Vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.« (Rim 8,14)

Najljubši svetnik: sv. Marija Magdalena, sv. Jožef, sv. Ignacij Lojolski, sv. p. Pij, sv. Gregor, sv. Edit Stein, sv. Efrem

Najljubša knjiga: Sveto pismo

Dejavnosti, s katerimi se še ukvarjate v prostem času: Rad imam gledališče, galerije in nasploh umetnost. Zdi se mi, da umetnost detektira življenje, da beleži človeka in njegov čas ter v metafori izraža njegova hrepenenja, strah, obup in boj. Tako postaja dragocena sogovornica, ki mi pomaga razumeti človeka: pasti, ki mu grozijo in priložnosti, ki ga izzivajo.