Formacija je enovita in neprekinjena pot učenca in misijonarja. Formacijo, ki se začenja že ob prvemu jasnemu znaku poklicanosti, lahko razdelimo na dve obdobji: začetna formacija, ki skupaj s propedevtičnim obdobjem kandidatom oblikuje duhovniško srce, ter trajna formacija, ki duhovnikom v njihovem življenju pomaga živeti kot Dobri Pastir  (prim. DDP, 54-55)

Propedevtično obdobje je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za duhovništvo, spoznavanja samega sebe in postavljanja temelja duhovnemu življenju (prim. DDP, 59). V Cerkvi v Sloveniji propedevtično obdobje poteka v župniji Šmarje pri Jelšah v škofiji Celje, traja eno leto in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.

Kandidati, ki v sebi zaznavajo klic v duhovništvo, se najprej vpišejo v propedevtični letnik. Kandidati, ki so letos že oddali svojo prijavo na Teološko fakulteto, naj se na fakulteto ne vpisujejo, saj bodo z vpisom v Bogoslovno semenišče in na Teološko fakulteto nadaljevali šele po opravljenem propedevtičnem letniku.

Kandidat naj se skupaj z župnikom (vsaj do 10. septembra 2020) predstavi koordinatorju propedevtičnega letnika dr. Janezu Kozincu in svojemu škofu ordinariju, ki ga sprejme in pošlje v propedevtični letnik Bogoslovnega semenišča (prim. kann. 237 in 241 ZCP). Za sprejem v propedevtični letnik, se škofu ordinariju predložijo naslednje listine:

  • krstni list,
  • kandidatova lastnoročno napisana prošnja za sprejem v propedevtični letnik,
  • kandidatova predstavitev življenjske poti – vzorec
  • nravstveno spričevalo domačega župnika,
  • kopija maturitetnega spričevala oz. ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih.

Bivanje, vzgoja in delo v propedevtičnem letniku se začnejo 21. septembra 2020. V obdobju odločanja za vstop se lahko kandidat in župnik za pomoč in informacije obrneta na koordinatorja propedevtičnega letnika dr. Janeza Kozinca ali rektorja Bogoslovnega semenišča Petra Kokotca.

Naslov in kontakt:

Propedevtični letnik

koordinator dr. Janez Kozinc

Cesta na sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah;

E-mail: janez.kozinc@gmail.com; tel.: 031 219 446;

 

 

Bogoslovno semenišče;

rektor dr. Roman Globokar

Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana;

E-mail: roman.globokar@teof.uni-lj.si