KAJ JE PROPEDEVTIČNI LETNIK?

Formacija je enovita in neprekinjena pot učenca in misijonarja. Formacijo, ki se začenja že ob prvemu jasnemu znaku poklicanosti, lahko razdelimo na dve obdobji: začetna formacija, ki skupaj s propedevtičnim obdobjem kandidatom oblikuje duhovniško srce, ter trajna formacija, ki duhovnikom v njihovem življenju pomaga živeti kot Dobri Pastir (prim. DDP, 54-55).

Propedevtično obdobje je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za duhovništvo, spoznavanja samega sebe in postavljanja temelja duhovnemu življenju (prim. DDP, 59). V Cerkvi v Sloveniji propedevtično obdobje poteka v župniji Šmarje pri Jelšah, v škofiji Celje, traja eno leto in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.

 

 

KAKO POTEKA VPIS?

Kandidat naj se skupaj z župnikom predstavi koordinatorju propedevtičnega letnika dr. Janezu Kozincu in svojemu škofu ordinariju, ki ga sprejme in pošlje v propedevtični letnik Bogoslovnega semenišča (prim. kan. 237 in 241 ZCP). Za sprejem v propedevtični letnik, se škofu ordinariju predložijo naslednje listine:

  • krstni list,
  • kandidatova lastnoročno napisana prošnja za sprejem v propedevtični letnik,
  • kandidatova predstavitev življenjske poti – vzorec
  • nravstveno spričevalo domačega župnika,
  • kopija maturitetnega spričevala oz. ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih.

Za vpis v propedevtični letnik je od letos nekaj sprememb*:

  • Kandidat sporoči svojo namero o vstopu v propedevtični letnik koordinatorju tega letnika ali rektorju bogoslovnega semenišča do 15. avgusta za akademsko leto, ki se začne v septembru tekočega leta.
  • Če do 15. avgusta ne bo dovolj kandidatov za propedevtični letnik, to je manj kot 4, bodo vsi kandidati za propedevtični letnik obveščeni do 17. avgusta, ali naj se v drugi polovici avgusta (okoli 20. avgusta) prijavijo na Teološko fakulteto, program enovit magistrski študijski program Teologija.
  • Da bi kandidati leto zaradi premajhnega števila kandidatov (manj kot 4) kljub temu dobro izkoristili, bi se vpisali na Teološko fakulteto v septembrskem roku (po 20. septembru)
  • V primeru, da se nabere dovolj kandidatov (še kak zamudnik po 15. avgustu), bodo kandidati obveščeni pred 20. septembrom, ali naj izvršijo vpis, ali ne. Če se bo javilo dovolj kandidatov in vpisa kljub prijavi kandidat ne izvrši s tem na fakulteti ničesar ne izgubi.

*Sprememba je nastala zato, da se lahko propedevtično leto dovolj kvalitetno izvaja. V primeru, da se v letu ne izvaja propedevtični letnik zaradi nezadostnega števila kandidatov (manj kot 4), bodo le-ti opravljali prvi letnik Teološke fakultete UL, obenem pa bodo povabljeni k osebnemu spremljanju in k periodičnim skupnim srečanjem. Po opravljenem letu študija na Teološki fakulteti bodo kandidati študij prekinili ter vstopili v propedevtični letnik in s tem formalno tudi stopili na pot priprave na duhovniški poklic.

Bivanje, vzgoja in delo v propedevtičnem letniku se začnejo z romarskim uvajalnim tednom 30. septembra 2024. V obdobju odločanja za vstop se lahko kandidat in župnik za pomoč in informacije obrneta na koordinatorja propedevtičnega letnika dr. Janeza Kozinca ali rektorja Bogoslovnega semenišča dr. Romana Globokarja.

Naslov in kontakt:

Propedevtični letnik

koordinator dr. Janez Kozinc

Cesta na sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah;

E-mail: janez.kozinc@gmail.com; tel.: 031 219 446;

 

Bogoslovno semenišče;

rektor dr. Roman Globokar

Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana;

E-mail: roman.globokar@teof.uni-lj.si