Marijina kongregacija je bila ustanovljena leta 1908, kot združenje bogoslovcev z namenom, da bi si s posebnim češčenjem in posnemanjem Device Marije prizadevali doseči ideal duhovniške popolnosti. Ustanovil jo je ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. Njegov namen je bil, da bi duhovniki postali goreči in požrtvovalni duhovni voditelji Marijinih kongregacij, katere bodo morali voditi v dušnopastirskem delovanju.

Danes Marijina kongregacija predstavlja duhovno skupnost slovenskih bogoslovcev in duhovnikov. Njen cilj je, da bi vsi njeni člani globlje spoznali Marijino vlogo pri duhovnem oblikovanju duhovniških kandidatov in njen delež pri apostolskem delovanju duhovnikov.
Marijin zgled daje duhovnikovemu življenju posebno razsežnost v njegovem posvečenju in njegovi predanosti Gospodu. Zaradi svojega brezpogojnega odgovora na Božji klic je Marija vzor poklica in popolne podaritve Bogu. Zaradi deviške čistosti, evangeljskega uboštva in pokorščine Božjemu načrtu, je prva učenka in čudovit zgled hoje za Kristusom Gospodom. Zaradi svoje popolne predanosti skrivnosti in poslanstvu svojega Sina je vzor apostolskega in cerkvenega služenja.

Nameni Marijine kongregacije:
  • da spodbuja člane k sinovski vdanosti do Božje Matere, da bi po njej še bolj vzljubili Kristusa,
  • da jim pomaga pri duhovnem oblikovanju njihove duhovniške osebnosti,
  • da prebuja v njihovih srcih zavest, da je Marija duhovna mati bogoslovcev in duhovnikov
  • da člane opozarja na pomembnost njihove posvetitve Mariji in na njeno stalno priprošnjo in posredovanje pri Sinu,
  • da člane zbira okrog Marije, še posebej ob njenih praznikih,
  • da svoje člane vabi k življenju po zgledu matere Marije,
  • da skrbi za medsebojno povezanost slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, kar se uresničuje predvsem v molitvi in evharistični daritvi in
  • da v skladu s temi osnovnimi nameni skrbi za različne dejavnosti, zlasti v semenišču.

Pripenjanje svetinjiceMarijina kongregacija ima svoj sedež v kapeli semenišča. Zavetnica kongregacije je Brezmadežna, zato kongregacija obhaja svoj praznik 8. decembra. Posvetitev Brezmadežni bogoslovci obnavljamo vsako prvo soboto v mesecu. Duhovniki, ki so člani Marijine kongregacije pa enkrat letno darujejo sveto mašo za svetost vseh njenih članov.

Pred praznikom imamo v semenišču devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne, ko se vsi pripravljamo na posvetitev Mariji. Nekaj besedil in posnetkov najdete na strani Devetdnevnica.

Na praznik Brezmadežne se v Marijino kongregacijo sprejme nove bogoslovce, nadškof pa jim ob sprejemu pripne svetinjico. Na ta način postanejo člani velike duhovne družine Marijine kongregacije.

Enkrat letno izdajamo revijo Virtuti & Musis. Prelistate jo lahko na tej strani.

Ob prazniku Brezmadežne pa vsi člani prejmejo tudi knjigoPoglejte si, katere knjige smo izdali v zadnjih letih.

marijina.kongregacija@gmail.com