matjazcelarc2Po vrsti let, spletenih iz študija v Rimu (na Papeškem Bibličnem Inštitutu in na Papeški gregorijanski univerzi) ter dvoletnega kaplanovanja v župniji Grosuplje, se vračam v Bogoslovno semenišče v vlogi študijskega prefekta. To vlogo sprejemam kot velik tako pedagoški kot tudi cerkveni izziv. S potrebno odgovornostjo želim spremljati bodoče duhovnike pri njihovem osebnostnem, intelektualnem in pastoralnem razvoju. Obenem pa v to vlogo vstopam z veseljem in zaupanjem, saj imamo skupnega Učitelja Jezusa, ki vabi vzgojitelje in bogoslovce v proces medsebojne vzgoje, da bi poglabljali vero ter rasli v osebni zrelosti. Z Jezusovimi besedami se obračam k Očetu s prošnjo za blagoslov ne le zase, temveč »za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji« (Jn 17,9).

Matjaž Celarc