1. LETNIK

Luka Jesenko

škofija Koper

Župnija Godovič

Martin Rojc

škofija Koper

Župnija Ilirska Bistrica

Rok Dajnko

nadškofija Ljubljana

Župnija Ljubljana – Koseze

Tone Krnc

nadškofija Maribor

Župnija Pameče

 

2. LETNIK

Matjaž Venta

nadškofija Ljubljana

Župnija Dob pri Domžalah

br. Elred Jeneš, OCist

cistercijanska opatija Stična

Cistercijanska opatija Stična; Župnija Beltinci

Blaž Zorko

nadškofija Ljubljana

Župnija Ljubljana Koseze

Mel Kovic

škofija Koper

Župnija Miren pri Gorici

 

3. LETNIK

Janez Pavel Šuštar

Nadškofija Ljubljana

Župnija Homec

Florjan Ungar

nadškofija Maribor

Nadžupnija Slovenske Konjice

Tadej Pagon

Nadškofija ljubljana

Župnija Tržič – Bistrica

Rok Gregorčič

nadškofija Ljubljana

Župnija Ljubljana – Šiška

 

4. LETNIK

Simon Lampreht

nadškofija Maribor

Župnija Sv. Andrej – Svečina

Tilen Kocjančič

škofija Koper

Župnija Bertoki

Janez Meglen

škofija Novo mesto

Župnija Krka

Peter Čemažar

nadškofija Ljubljana

Župnija Ljubljana Ježica

Jakob Piletič

škofija Novo mesto

Župnija Kostanjevica na Krki

5. LETNIK

Janez Potisek

nadškofija Ljubljana

Župnija Dol pri Ljubljani

Tilen Oberwalder Zupanc

nadškofija Ljubljana

Župnija Jarše

Matej Rus

nadškofija Ljubljana

Župnija Šentvid pri Stični

br. Milan Kuzminac

Red Svetega Benedikta (OSB)

Samostan: Benediktinski priorat svetih Cirila in Metoda, Limbuš pri Mariboru

Anže Cunk

nadškofija Ljubljana

Župnija Sveti Lovrenc – Kokrica

Martin Leban

nadškofija Ljubljana

Župnija Jesenice

6. LETNIK – DIAKONI

Sebastijan Tišler

nadškofija Maribor

Župnija Maribor – Tezno

Rok Pogačnik

nadškofija Ljubljana

Župnija Radovljica

Gregor Bregar

nadškofija Ljubljana

Župnija Ljubljana Šentvid

Tadej Ložar

nadškofija Ljubljana

Župnija Dol pri Ljubljani

Primož Lorbek

nadškofija Maribor

Župnija Zavrč, študira v Zagrebu

Vito Urbanija

nadškofija Ljubljana

Župnija Moravče

BOGOSLOVCI NA ŠTUDIJU V TUJINI

Blaž Franko

škofija Novo mesto

Župnija Šentjernej, študira v Rimu

Boštjan Dolinšek

nadškofija Ljubljana

Župnija Stranje, študira v Rimu

Marko Dolinar

nadškofija Ljubljana

Župnija Kranj – Drulovka/Breg, študira v Zagrebu

Klemen Gartner

nadškofija Maribor

Župnija sv. Križa nad Mariborom, študira v Rimu

BOGOSLOVCI NA PASTORALNI PRAKSI – LETO RAZLOČEVANJA

Janez Meden

nadškofija Ljubljana

Župnija Brdo pri Lukovici

Gašper Klančnik

nadškofija Maribor

Župnija Ruše