Ime in priimek: Roman Globokar 

Datum rojstva: 11. 12. 1971

Duhovniško posvečenje: 29. 6. 1997

Rojstna župnija: Trebnje

Izobrazba: dr. teologije

Dosedanje službe: kaplan v Zavodu sv. Stanislava, direktor Zavoda sv. Stanislava, profesor na Teološki fakulteti UL, duhovni pomočnik v župnijah Sora in Sveta Katarina

Kratek opis vloge v semenišču: organizacija in vodenje skupnega življenja v semenišču, usmerjanje vzgoje duhovniških kandidatov, skrb za ekonomijo hiše

Kako je biti duhovnik in kako gledate na svoje poslanstvo: Bistvo duhovniškega poslanstva je oznanjevanje, da smo vsi ljudje ljubljeni Božji otroci in da celotno stvarstvo odseva lepoto Boga. Pomembno je, da z duhovnimi očmi gledamo na svet in na dogajanje v njem, da smo sposobni razločevanja Božjih sledov v življenju ter da odpiramo tudi drugim oči in srce za Božje delovanje. Na poseben način pa preko zakramentov krepi duhovno življenje vernikov.

Kako ste se odločili za duhovni poklic: Na zunaj izgleda dosti ravna in gladka pot. Že v zgodnjem otroštvu sem čutil veselje do duhovniškega poklica, bil sem vesten ministrant in kasneje zavzet mladinec, ki je v srednji šoli hodil na duhovne vaje. Po pobegu iz Jugoslovanske ljudske armade sem vstopil v ljubljansko semenišče, kjer sem preživel dve leti, nato pa sem študij nadaljeval v rimskem kolegiju Germanik in Hungarik, kjer sem tudi prejel diakonsko posvečenje. Če pa pogledam, kako je odločanje potekalo znotraj mene, potem lahko rečem, da je bilo precej bolj burno in vihravo. Hotel sem priti na jasno, kam me Gospod zares kliče in kje bom lahko naredil največ dobrega v svojem življenju. Bilo je veliko bojev in spraševanj. Predvsem leta v Rimu so mu ponudile dovolj svobode, da sem se lahko z vsem srcem odločil, da želim postati duhovnik.

Eden izmed ljubših svetopisemskih stavkov: »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn 10,10)

Najljubši svetnik: sveti Frančišek

Najljubša knjiga: Bratje Karamazovi

Dejavnosti, s katerimi se še ukvarjate v prostem času: planinarjenje, obiskovanje kulturnih prireditev, igranje kitare