Zaslugo za to, da v semenišču poteka vse, kot je treba, imajo tudi ljudje, ki jih prepogosto pozabimo. Vsi zaposleni so prav tako del naše semeniške skupnosti. Zelo smo jim hvaležni za ves njihov trud in delo!

 

Vse obroke nam pod vodstvom kuharja Toneta skuha še gospa Zdenka.

Tone

Tone, glavni kuhar

 

Zdenka

Zdenka, kuharica

Skrb za to, da bogoslovci hodimo po svetu čisti in urejeni, prevzema gospa Štefka. Ona nam pere in čisti ter pridno opravi mnogo drobnih del, brez katerih enostavno ne bi šlo.

Je kot naša druga mama 🙂

 

Štefka

Štefka, perica