Zaslugo za to, da v semenišču poteka vse, kot je treba, imajo tudi ljudje, ki jih prepogosto pozabimo. Vsi zaposleni so prav tako del naše semeniške skupnosti. Zelo smo jim hvaležni za ves njihov trud in delo!

Vse obroke nam pod vodstvom kuharja Tomija skuha še gospa Zdenka.

Tomi, glavni kuhar

Zalka, čistilka

Sestra Matejaknjižničarka