Formacija je enovita in neprekinjena pot učenca in misijonarja. Formacijo, ki se začenja že ob prvemu jasnemu znaku poklicanosti, lahko razdelimo na dve obdobji: začetna formacija, ki skupaj s propedevtičnim obdobjem kandidatom oblikuje duhovniško srce, ter trajna formacija, ki duhovnikom v njihovem življenju pomaga živeti kot Dobri Pastir  (prim. DDP, 54-55)

Propedevtično obdobje je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za duhovništvo, spoznavanja samega sebe in postavljanja temelja duhovnemu življenju (prim. DDP, 59). V Cerkvi v Sloveniji propedevtično obdobje poteka v župniji Šmarje pri Jelšah v škofiji Celje, traja eno leto in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.

Kandidati, ki v sebi zaznavajo klic v duhovništvo, se najprej vpišejo v propedevtični letnik. Kandidati, ki so letos že oddali svojo prijavo na Teološko fakulteto, naj se na fakulteto ne vpisujejo, saj bodo z vpisom v Bogoslovno semenišče in na Teološko fakulteto nadaljevali šele po opravljenem propedevtičnem letniku.

Kandidat naj se skupaj z župnikom (vsaj do 10. septembra 2020) predstavi koordinatorju propedevtičnega letnika dr. Janezu Kozincu in svojemu škofu ordinariju, ki ga sprejme in pošlje v propedevtični letnik Bogoslovnega semenišča (prim. kann. 237 in 241 ZCP). Za sprejem v propedevtični letnik, se škofu ordinariju predložijo naslednje listine:

  • krstni list,
  • kandidatova lastnoročno napisana prošnja za sprejem v propedevtični letnik,
  • kandidatova predstavitev življenjske poti – vzorec
  • nravstveno spričevalo domačega župnika,
  • kopija maturitetnega spričevala oz. ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih.

Bivanje, vzgoja in delo v propedevtičnem letniku se začnejo septembra 2022. V obdobju odločanja za vstop se lahko kandidat in župnik za pomoč in informacije obrneta na koordinatorja propedevtičnega letnika dr. Janeza Kozinca ali rektorja Bogoslovnega semenišča dr. Romana Globokarja

Naslov in kontakt:

Propedevtični letnik

koordinator dr. Janez Kozinc

Cesta na sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah;

E-mail: janez.kozinc@gmail.com; tel.: 031 219 446;

 

 

Bogoslovno semenišče;

rektor dr. Roman Globokar

Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana;

E-mail: roman.globokar@teof.uni-lj.si