Tadej Pagon

Nadškofija ljubljana

Župnija Tržič-Bistrica

Florjan Ungar

nadškofija Maribor

Nadžupnija Slovenske Konjice

Janez Pavel Šuštar

Nadškofija Ljubljana

Župnija Homec

Klemen Gartner

nadškofija Maribor

Župnija sv. Križa nad Mariborom