DNEVNI RED V BOGOSLOVNEM SEMENIŠČU LJUBLJANA

vzgojno leto 2021/2022

V semenišču živimo po določenem redu. To nam pomaga, da lahko tekom dneva poskrbimo za molitev, študij na fakulteti, osebni študij, semeniške obveznosti in družabno življenje.

V tej tabeli lahko vidite, kaj bogoslovci vse počnemo. Če se kdaj želite srečati s kakšnim bogoslovcem, lahko tu preverite, kdaj ima kaj prostega časa.

Nedelja

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

6.30 hvalnice, zajtrk 6.30 hvalnice, maša 6.30 hvalnice, maša (gost) 6.00 hvalnice, maša 6.30 lectio divina 6.30 hvalnice, tiha maša (v tujih jezikih 7.00 bogoslužno branje, hvalnice, maša
8.00 obisk nedeljskih maš po župnijah 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 8.00 zajtrk
8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 9.00 kuharski tečaj
11.55 maša na fakulteti načrtovane skupne ali osebne dejavnosti
12.30 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 13.00 kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.20 molitev, kosilo
prosto popoldne 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti  

14.00

 

 

 

 

18.30

predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti

 

 

martirologij, večerna molitev

 

načrtovane skupne ali osebne dejavnosti
18.30 martirologij, večerna molitev 17.00 šport 18.15 ljudsko petje, martirologij, večerna molitev
19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja
21.00 slovesne večernice, oznanila 19.45 večer skupnosti, semeniška ura, pevske vaje, kulturni večer 19.45 martirologij, točke, podelitev po duhovnih skupinah 21.00 srečanje in molitev po letnikih
22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek