DNEVNI RED V BOGOSLOVNEM SEMENIŠČU LJUBLJANA

vzgojno leto 2017/2018

 

V semenišču živimo po določenem redu. To nam pomaga, da lahko tekom dneva poskrbimo za molitev, študij na fakulteti, osebni študij, semeniške obveznosti in družabno življenje. V tej tabeli lahko vidite, kaj bogoslovci vse počnemo. Če se kdaj želite srečati s kakšnim bogoslovcem, lahko tu preverite, kdaj ima kaj prostega časa 😉

 

Nedelja

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

6.50 molitev, maša 6.30 molitev, maša 6.30 molitev, maša 6.30 molitev, maša 6.50 molitev 6.30 molitev, maša 6.50 molitev, maša
8.00 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 8.00 zajtrk
  prosto (v hiši), asistenca v stolnici,…   predavanja ali osebni študij   predavanja ali osebni študij   predavanja ali osebni študij   predavanja ali osebni študij   predavanja ali osebni študij   načrtovane skupne ali osebne dejavnosti
11.55 maša na fakulteti
12.00 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.30 molitev, kosilo
  prosto popoldne 15.00-16.00 adoracija (prostovoljno), predavanja, študij 15.00-16.00 adoracija (prostovoljno),

predavanja, študij

15.00-16.00 adoracija (prostovoljno),

predavanja, študij

15.00-16.00 adoracija (prostovoljno),

predavanja, študij

15.00-16.00 adoracija (prostovoljno),

predavanja, študij

  načrtovane skupne ali osebne dejavnosti
16.30 študijski čas 16.30 študijski čas 16.30 študijski čas
(prostovoljno)
16.30 študijski čas 16.30 študijski čas
18.45 večernice, večerja 18.45 večernice, večerja 18.45 večernice, večerja

(prostovoljno)

18.45 večernice, večerja 18.45 večernice, večerja 19.00 večerja
20.00 večernice, pevske vaje, oznanila 20.00 točke, osebna molitev, podelitev točk po letnikih 20.00 adoracija v tihoti 20.00 srečanje po letnikih, molitev 20.00 krožki 20.00 adoracija z molitveno uro 20.00 slovesne večernice
22.00 sklepna molitvena ura (prostovoljno), počitek 22.00 sklepna m.u. (prostovoljno), počitek 22.00 sklepna m.u. (prostovoljno), počitek 22.00 sklepna m.u. (prostovoljno), počitek 22.00 sklepna m.u. (prostovoljno), počitek 22.00 sklepna m.u. (prostovoljno), počitek 22.00 sklepna m.u. (prostovoljno), počitek