DNEVNI RED V BOGOSLOVNEM SEMENIŠČU LJUBLJANA

vzgojno leto 2020/2021

V semenišču živimo po določenem redu. To nam pomaga, da lahko tekom dneva poskrbimo za molitev, študij na fakulteti, osebni študij, semeniške obveznosti in družabno življenje. V tej tabeli lahko vidite, kaj bogoslovci vse počnemo. Če se kdaj želite srečati s kakšnim bogoslovcem, lahko tu preverite, kdaj ima kaj prostega časa.

Nedelja

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

6.30 hvalnice, zajtrk 6.30 adoracija (prostovoljno) 6.30 molitev, maša (gost) 6.00 adoracija (prostovoljno) 6.30 adoracija (prostovoljno) 6.30 hvalnice, tiha maša (v tujih jezikih 7.00 bogoslužno branje, hvalnice, maša
7.00 hvalnice, maša 6.30 hvalnice, maša 7.00 bogoslužno branje
7.00 obisk nedeljskih maš po župnijah 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 7.25 zajtrk 8.00 zajtrk
8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 8.00 predavanja ali osebni študij 9.00 kuharski tečaj
11.55 maša na fakulteti načrtovane skupne ali osebne dejavnosti
12.30 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.50 molitev, kosilo 13.00 kosilo 12.50 molitev, kosilo 12.30 molitev, kosilo
prosto popoldne 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti 14.00 predavanja, študij ali druge osebno načrtovane dejavnosti načrtovane skupne ali osebne dejavnosti
18.15 maša z večernicami 16.00 latinščina 17.00 šport 18.45 večernice
19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja 19.00 večerja
21.00 slovesne večernice, martirologij, oznanila 19.45 večer skupnosti, semeniška ura, pevske vaje, kulturni večer 20.00 točke, adoracija, podelitev po duhovnih skupinah 21.00 srečanje in molitev po letnikih 19.45 adoracija (z večernicami ali pobožnostjo)
22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek 22.30 nočni počitek